Τίτλος:
Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 30/09/2018
Προθεσμία:
30/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία» (Master in Advanced Systems and Methods in Biomedical Technology).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.


Το τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. του ΤΕΙ Αθήνας, το μοναδικό ΑΕΙ στην Ελλάδα με σπουδές στο διεθνώς καθιερωμένο και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (Φ.Ε.Κ. 2208/Β'/12-08-2014), με τίτλο: Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (προκήρυξη 2016-2017).

Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. θα είναι ικανός να αναλύει, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις, σε ό,τι αφορά στις ανάγκες ενός Νοσοκομείου και των άλλων Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Βασικής και Κλινικής Έρευνας κτλ. σε εξοπλισμό και συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
Μερικά από τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών:

  • Πληροφορική στις Βιοεπιστήμες
  • Νανοτεχνολογία και Μοριακή Διαγνωστική
  • Βιοϊατρικά Ηλεκτρονικά
  • Τηλεϊατρική
  • Εξατομικευμένη Ιατρική
  • Επιστήμη της εικόνας στην Ιατρική και Βιολογία
  • Τεχνολογίες in vitro & in vivo
  • Εμβιο-μηχανική & Προσθετική
  • Μεγάλες Θεραπευτικές & Διαγνωστικές Εγκαταστάσεις
  • Διασφάλιση Ποιότητας - Ιατρικά Πρωτόκολλα & Πρότυπα

Υποβολή αιτήσεων: 1 Ιουνίου - 16 Σεπτεμβρίου 2016
Αίτηση υποψηφιότητας, δικαιολογητικά και περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://www.bme.teiath.gr/msc

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.