Τίτλος:
Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 10/06/2016 έως 22/07/2016 και από 01/09/2016 έως 30/09/2016
Προθεσμία:
30/09/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά"

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 - 5385411
- e-mail: photography@teiath.gr
- ακόλουθο συνημμένο
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα και Κινούμενα Γραφικά που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Αθήνας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.