Τίτλος:
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Ηπείρου
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 2 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
14/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» στις ακόλουθες δύο ειδικεύσεις:
α. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
β. Μηχανικοί Δικτύων.

Το Π.Μ.Σ. έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Παρέχεται η δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από αίτησή τους και έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση για μερική φοίτηση χρονικής διάρκειας Έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Ηπείρου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.