Τίτλος:
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 3 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
27/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Βιώσιμη Ανάπτυξη" σε τρεις (3) κατευθύνσεις:

1. Τοπική Ανάπτυξη,
2. Διαχείριση Περιβάλλοντος
3. Αγωγή του Καταναλωτή

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης θα διαρκούν 12 μήνες (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα).
Στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.