Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ υποτροφιών για 2.700 προπτυχιακούς φοιτητές.

Το ύψος του βοηθήματος θα ανέρχεται στα 500€ το μήνα για 4 χρόνια με γνώμονα τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια των φοιτητών.

Στόχος του ΙΚΥ είναι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους όλοι οι φοιτητές και να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για όσους και όσες φοιτούν εκτός της πόλης τους το ποσό ανέρχεται στα 4.500€ το χρόνο ενώ για όσους διαμένουν στην περιοχή τους θα λάβουν το ποσό των 3.600€ το χρόνο.

Η διαδικασία βρίσκεται σε τελικό στάδιο για την προκήρυξη των υποτροφιών που θα ανακουφίσουν χιλιάδες οικογένειες και θα μπορέσουν αρκετοί φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

www.e-evros.gr

Τετραετές Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ το χρόνο (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Το ΙΚΥ γνωστοποιεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι διαδικασίες όμως βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την ανάρτηση της «προκήρυξης για τις 2.700 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών» που θα χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και θα αφορούν φοιτητές των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της Ελλάδας για την επιλογή των οποίων θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τετραετές Φοιτητικό Επίδομα ύψους 4.500 ευρώ το χρόνο (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)

Το ΙΚΥ γνωστοποιεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλες οι διαδικασίες όμως βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την ανάρτηση της «προκήρυξης για τις 2.700 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών» που θα χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ και θα αφορούν φοιτητές των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της Ελλάδας για την επιλογή των οποίων θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση και υποστήριξη της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, καθώς και η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και των ατόμων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

Ύψος Υποτροφίας

Το ύψος έκαστης υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των:

  • 4.500 ευρώ το χρόνο (500 ευρώ για 9 μήνες) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ), το οποίο βρίσκεται εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εκτός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.
  • 3.600 ευρώ το χρόνο (400 ευρώ για 9 μήνες) ανά φοιτητή/τρια που σπουδάζει σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ), το οποίο βρίσκεται εντός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων ή / και της οικογένειάς τους ή εντός του τόπου όπου διαθέτουν οι ίδιοι ή η οικογένειά τους ακίνητη ιδιοκτησία.

Ως περιοχή τόπου κατοικίας θεωρείται η αντίστοιχη Περιφερειακή ενότητα, με εξαίρεση τις Νησιωτικές περιοχές. Για τις νησιωτικές περιοχές νοείται ως τόπος κατοικίας ή ιδιοκτησίας η νήσος.

Δικαιούχοι

Προυπόθεση για την οικονομική ενίσχυση αποτελεί οι φοιτητές να προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχής εξέτασης τουλάχιστον του 65% των μαθημάτων των δύο προηγούμενων εξαμήνων που προσφέρονται για πρώτη φορά κατά τα εξάμηνα αυτά με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών εκάστου Τμήματος ή Σχολής και δηλώθηκαν από το φοιτητή.

Οι δικαιούχοι φοιτητές είναι αυτοί που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ (ΑΕΙ) της Ελλάδας σε προπτυχιακό κύκλο σπουδών και οι οποίοι έχουν:

  1. Χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
  2. Επιβαρυμένη οικογενειακή κατάσταση
  3. Ευάλωτη κοινωνική κατάσταση

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν με την ανάρτηση της προκήρυξης.

foititikanea.gr