Στο νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων υπάρχουν διατάξεις για πτυχία των Κολλεγίων και ξένων Πανεπιστημίων.

Αναλυτικά οι διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολλεγίων και των ξένων Πανεπιστημίων.

alt

alt

alt

alt

alt