Συνάντηση με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος πραγματοποίησε το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην πόλη της Ζακύνθου.

Κατά την επίσκεψη έγινε συζήτηση επί συγκεκριμένων πτυχών του προγράμματος δράσης, όπως αυτό έχει οριστικοποιηθεί με την συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εστιάζοντας σε θέματα έρευνας και στελέχωσης του Τμήματος, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φυσιογνωμία, τις ιδιαιτερότητες και τις προοπτικές του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Ως υποψήφιο πρυτανικό σχήμα πιστεύουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, με τον ακαδημαϊκό (εκπαιδευτικό και διδακτικό) προσανατολισμό που έχει ήδη θεμελιώσει, αλλά και τις σύγχρονες κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές που διαθέτει, πληροί όλες τις προδιαγραφές για μια ουσιαστική και μακρόπνοη ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Η άμεση σύνδεσή του με τη λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ειδικά στο πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, αλλά και η συμμετοχή του με θεσμικό τρόπο στη λειτουργία φορέων διαχείρισης εντός της Περιφέρειας, αποτελεί ζητούμενο του γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος. Παράλληλα, κρίνεται επίσης ως υψηλής προτεραιότητας:

α) η στελέχωσή του με ειδικό τεχνικό προσωπικό που να μπορεί να χειριστεί τον εξειδικευμένο διαθέσιμο εξοπλισμό εντός συγκεκριμένων συνθηκών λειτουργίας και βάσει πρωτοκόλλων που καθορίζονται με ακρίβεια από το κάθε εργαστήριο,
β) η στελέχωση με διοικητικό προσωπικό, η οποία αν και προχωρά σε επίπεδο γραμματείας, απαιτείται σε επίπεδο ενός διοικητικού κόμβου στο νησί της Ζακύνθου, στον οποίο θα ενταχθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την άμεση εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού),
γ) η ανέγερση μιας σύγχρονης φοιτητικής εστίας, η οποία θα συμβάλει στην προσέλκυση υποψηφίων προς σπουδές, την ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών αλλά και την ουσιαστική βελτίωση της ακαδημαϊκής καθημερινότητας,
δ) η πιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών / μεθοδολογιών που εφαρμόζουν τα εργαστήρια (θεσμοθετημένα ή μη) του Τμήματος βάσει εθνικών και διεθνών προτύπων, γεγονός που θα τους επιτρέψει να λειτουργούν θεσμικά ως επιστημονικοί σύμβουλοι/εμπειρογνώμονες.

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται επίσης η πρωτοβουλία του Τμήματος να συμμετέχει στην ίδρυση δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που αποδεικνύει τόσο την θέλησή του, όσο και την ικανότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού να σχεδιάζει και να υποστηρίζει διδακτικά σύγχρονα και απαιτητικά προγράμματα σπουδών. Ικανότητα η οποία καθιστά εφικτή την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών όλων των κατηγοριών (μονοτμηματικών, διπλής ειδίκευσης και διπλών), αλλά και της διοργάνωσης θερινών σχολείων και προγραμμάτων διά βίου μάθησης. Επίσης θετική είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών θεσμοθέτησης των πρώτων εργαστηρίων του Τμήματος.

Τέλος, στον τομέα της έρευνας, η υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού με την μορφή της παροχής τεχνογνωσίας και πόρων για το σχεδιασμό ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αφετηρία για την σύνθεση ενός ισχυρού, εθνικού και διεθνούς, ερευνητικού αποτυπώματος του Τμήματος στο πεδίο των επιστημών του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην ζητούμενη, συλλογική αναπτυξιακή προσπάθεια του Ιδρύματος. Γιατί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρέπει να καταστεί Πρωταγωνιστής και όχι «κομπάρσος» της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας!

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:
Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού