Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου:

Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου στον δικό σου χώρο και χρόνο

Με 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως τις 26 Αυγούστου 2020

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με καινοτόμες τεχνολογίες, τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία το ΑΠΚΥ προσφέρει την πολύτιμη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης. Τα υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σε κλάδους αιχμής προσφέρονται με προσιτά δίδακτρα και ευέλικτη οικονομική πολιτική, ενώ το ΑΠΚΥ χορηγεί υποτροφίες στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και αποτελεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης. Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους φοιτητές μέσω του eClass σε ποικίλες μορφές, ενώ η διδασκαλία από το έμπειρο, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, ακαδημαϊκό προσωπικό συνεπικουρείται από Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και διαδικτυακές διαλέξεις. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Σχολές και Προγράμματα Σπουδών

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ -Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης- οργανώνουν κατά το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τέσσερα (4) προπτυχιακά και 22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε παραδοσιακά/κλασικά αντικείμενα και κλάδους αιχμής. Σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα (4) νέα, σύγχρονα και καινοτόμα μεταπτυχιακά προγράμματα, μοναδικά στα πεδία τους στον ελληνόφωνο χώρο, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόκειται για τα εξής:

  • Βιοηθική - Ιατρική Ηθική

Το Πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.

  • Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

Το Πρόγραμμα προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε κριτική, σφαιρική και εις βάθος γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό, η οποία θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό στην εποχή της Υπερδικτύωσης.

  • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική και την ιστορία.

  • Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού

Το Πρόγραμμα διερευνά συστηματικά όψεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας και προσφέρει κατάρτιση στη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών

και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης μέσω του ψηφιακού δράματος & θεάτρου και των Τ.Π.Ε.

Πέρα από τα προγράμματα που προσφέρουν τίτλους σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το ΑΠΚΥ προωθεί τη Δια Βίου Μάθηση και προσφέρει τις Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του ως Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να εγγραφεί και να τις παρακολουθήσει χωρίς να χρειάζεται να δεσμευθεί συνολικά στο εκάστοτε πρόγραμμα.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Σύγχρονο, καινοτόμο και εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο.
  • Πολυετής τεχνογνωσία και εμπειρία στην προσφορά εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
  • Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.
  • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον δικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές και εργαλεία στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, με χρυσό βραβείο στα Cyprus Education Leaders Awards 2019.
  • Προσιτά δίδακτρα με υποτροφίες και μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής σε όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

www.ouc.ac.cy | (357) 22411600 / 711 | [email protected]