Με τέσσερα (4) νέα, σύγχρονα και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά προγράμματα, μοναδικά στα πεδία τους στον ελληνόφωνο χώρο, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) ενισχύει την προσφορά του στην εξ αποστάσεως ανώτατη εκπαίδευση. Τα νέα προγράμματα καλύπτουν σε βάθος τις απαιτήσεις κλάδων αιχμής που γνωρίζουν σημαντική άνθηση διεθνώς, και προσφέρουν στους φοιτητές επιστημονική γνώση, εξειδίκευση και επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

  • Βιοηθική - Ιατρική Ηθική

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει θεματικές ενότητες που πραγματεύονται τις θεωρητικές βάσεις, αλλά και εστιάζουν σε ζητήματα των σύγχρονων καιρών που ταλανίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι και τη σκέψη της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής, οι οποίες αποτελούν τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσής του. Με γνώμονα τη ραγδαία πρόοδο στις λεγόμενες ‘επιστήμες της ζωής’, αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των βιοηθικών προβλημάτων και θεμάτων δεοντολογίας στον χώρο της ιατρικής, το Πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες και φιλοδοξεί α) να παρέχει στους ενδιαφερόμενους γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν και β) να ενδυναμώσει την κριτική τους ικανότητα, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

  • Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο

Το Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε κριτική, σφαιρική και εις βάθος γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό. Η Γνώση αυτή θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν εποικοδομητικά τις νέες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να αξιοποιήσουν στις μαθησιακές διεργασίες τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό, αλλά και θα προσφέρει σε κάθε πολίτη νέες δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

  • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

Συνδυάζοντας στοιχεία από τους επιστημονικούς κλάδους των πολιτικών επιστημών, της ιστορίας, της κοινωνικής θεωρίας, της νομικής, των οικονομικών και των διεθνών σχέσεων, η ΠΝΥΚΑ έχει σκοπό να προσφέρει μια πολυδιάστατη, ουσιαστική και συστηματική παιδεία σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική και την ιστορία και προσεγγίζουν το πολιτικό γίγνεσθαι ως άρτια καταρτισμένοι, εν δυνάμει πολιτικοί, τόσο σε αμιγώς επιστημονικό, όσο και σε πρακτικό-επαγγελματικό επίπεδο.

  • Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Ελληνικού Πολιτισμού

Το Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διερευνά συστηματικά όψεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών εικόνας, ήχου και επαυξημένης πραγματικότητας και προσφέρει κατάρτιση στη δημιουργική αξιοποίηση διαθεματικών, ανοικτών και οικείων περιβαλλόντων μάθησης, που φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευόμενους με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης μέσω του ψηφιακού δράματος & θεάτρου και των Τ.Π.Ε. Η σύζευξη των δύο δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, η οποία αναδεικνύει τις ανθρωπιστικές με τις παιδαγωγικές αξίες, τις τεχνολογικές και τις καλλιτεχνικές παραμέτρους της εκπαίδευσης.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει την πολύτιμη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης.

Με καινοτόμες τεχνολογίες, τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία το ΑΠΚΥ προσφέρει υψηλής ποιότητας, αναγνωρισμένα

μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα σε κλάδους αιχμής με προσιτά δίδακτρα, ευέλικτη οικονομική πολιτική και υποτροφίες. Όλα τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα, παρέχουν πολύπλευρη ακαδημαϊκή γνώση, καλλιεργούν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες και έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, η οποία προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και αποτελεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης. Το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται στους φοιτητές μέσω του eClass σε ποικίλες μορφές, ενώ η διδασκαλία από το έμπειρο, εκπαιδευτικά και ερευνητικά, ακαδημαϊκό προσωπικό συνεπικουρείται από Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και διαδικτυακές διαλέξεις. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Υποβολή αιτήσεων

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής σε όλα τα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

www.ouc.ac.cy | (357) 22411600 / 711 | [email protected]