Έως τις 25 Μαΐου 2021, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) θα δέχεται αιτήσεις εισδοχής στα τέσσερα (4) προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει εξ αποστάσεως για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε μια πλειάδα επιστημών των τριών Σχολών του: Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης.

Οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε ερευνητικές περιοχές που καλύπτουν οι τρεις Σχολές. Οι ενδιαφερόμενοι για επιμορφωτικές δράσεις, στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, έχουν τη δυνατότητα από τον δικό τους χώρο και στον προσωπικό τους χρόνο να εγγραφούν σε Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ, οι οποίες προσφέρονται ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το ΑΠΚΥ, που υποδέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2006, είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο υιοθέτησε κατ᾽ αποκλειστικότητα τις μεθόδους και την παιδαγωγική φιλοσοφία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα σύγχρονα και διεπιστημονικά προγράμματα που προσφέρει έχουν άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και οδηγούν σε αναγνωρισμένους και αξιόπιστους τίτλους σπουδών. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες και κριτήρια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, το ΑΠΚΥ εφαρμόζει ευέλικτη οικονομική πολιτική με προσιτά δίδακτρα και σημαντικές εκπτώσεις για διάφορες ομάδες του πληθυσμού (μονογονείς, πολύτεκνους, συγγενείς πρώτου βαθμού που σπουδάζουν ταυτόχρονα, λήπτες ΕΕΕ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέργους, άτομα ΑμΕΑ, απόφοιτους του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους). Με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, η φοίτηση στο ΑΠΚΥ πραγματοποιείται:

  • σε ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης), το οποίο με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μέσων και εργαλείων τηλεκπαίδευσης προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας,
  • με διαδραστικό και πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο ηλεκτρονικά στους φοιτητές του, και
  • με την αξιοποίηση κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων για ζωντανή διδασκαλία, καθοδηγούμενη προσωπική μελέτη και εκπαίδευση από απόσταση,
  • σε κοινότητες μάθησης, με αλληλεπίδραση και συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών από έγκριτους ακαδημαϊκούς, καθηγητές-συμβούλους.

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα σπουδών και τη φοίτηση στο ΑΠΚΥ είναι διαθέσιμες στις αντίστοιχες σελίδες του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο στο +357 22411600 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected]