37 θέσεις για υποτροφίες 2015 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 14 Ιουλίου

Θέσεις Υποτροφιών εξωτερικού

 • Απόφοιτος Γυμνασίου (1 θέση)
 • Επιστήμες Μηχανικών (10 θέσεις)
 • Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)
 • Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
 • Επιστήμες Ζωής (11 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση)
 • Θετικές Επιστήμες (16 θέσεις)
 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
 • Ιατρική Επιστήμη (6 θέσεις)

37 Υποτροφίες στο εξωτερικό (14/07/2015)