Όλα τα νέα για την παιδεία | Σελίδα 84

 • Πρακτική Άσκηση 2015: 20 θέσεις στο εξωτερικό (29/7)

  Παιδεία

  Οι θέσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς: Επιστήμες Μηχανικών (7 θέσεις) Επιστήμη Πληροφορικής (2 θέσεις) Οικονομικές Επιστήμες (11 θέσεις) Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση) Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση) Πολιτικές Επιστήμες (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (1 θέση) Πρακτική Άσκηση 2015: 20 θέσεις στο εξωτερικό (29/7).

 • Υποτροφίες 2015: 25 θέσεις στο εξωτερικό (29/7)

  Παιδεία

  25 θέσεις για υποτροφίες στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 29 Ιουλίου Απόφοιτος Λυκείου (1 θέση) Επιστήμες Μηχανικών (11 θέσεις) Επιστήμη Πληροφορικής (4 θέσεις) Οικονομικές Επιστήμες (3 θέσεις) Επιστήμες Υγείας (1 θέση) Επιστήμες Ζωής (7 θέσεις) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (12 θέσεις) Ιατρική Επιστήμη (1 θέση).

 • Η απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. για τα δίδακτρα

  Παιδεία

  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ στην υπ. αρ. 276Π/28-7-2015 Συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την εν γένει οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία καθώς και τα σχετικά αιτήματα φοιτητών και φοιτητικών συλλόγων, αποφάσισε όπως η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής για το ακ. έτος 2015-2016 γίνει ως ακολούθως: Α.

 • Διαγωνισμός επιστημονικών άρθρων για την Ε.Ε. για μεταπτυχιακούς φοιτητές

  Παιδεία

  Διαγωνισμός για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων για την Ε.Ε. (Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές) Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ προκηρύσσουν διαγωνισμό για τη συγγραφή επιστημονικών άρθρων με θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση και Δημοκρατική Νομιμοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

 • Υποτροφίες 2015: 17 θέσεις στο εξωτερικό (28/07)

  Παιδεία

  17 θέσεις για υποτροφίες 2015 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 28 Ιουλίου Επιστήμες Μηχανικών (3 θέσεις) Επιστήμη Πληροφορικής (1 θέση) Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις) Επιστήμες Ζωής (8 θέσεις) Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις) Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση) Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση) Θετικές Επιστήμες (10 θέσεις) Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση) Επιστήμες Αθλητισμού (1 θέση).

 • Ποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετονομάζεται

  Παιδεία

  Ο προβλεπόμενος, στις διατάξεις της παρ. 1 του εδ. δ της υπ' αριθμ. Β1/624/1988 (Β ́'812), υπουργικής απόφασης, Τομέας «Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετονομάζεται σε Τομέα «Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων − Χρηματοοικονομικής».

Back to Top