Τίτλος:
Μουσικές Τέχνες
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 29/09/2017
Προθεσμία:
29/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Μουσικές Τέχνες" με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Ευρωπαϊκή Μουσική: i) Ερμηνεία και Εκτέλεση, ii) Μουσική Δωματίου, iii) Διεύθυνση Ορχήστρας, iv) Διεύθυνση Χορωδίας, v) Διεύθυνση, Οργάνωση και Διδασκαλία Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων, vi) Σύνθεση
2. Θεωρία της Μουσικής και Μουσική Δημιουργία
3. Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις: i) Ερμηνεία και Εκτέλεση, ii) Ποιητική (Σύνθεση)

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310 - 891432
- email: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μουσικές Τέχνες που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.