Τίτλος:
Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Παιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/09/2017 έως 12/09/2017
Προθεσμία:
12/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (Master Of Science in Neuroscience and Education"

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο:2310 891-357
- e-mail: neusecr@uom.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Κριτήρια επιλογής

Πτυχίο (βαθμός και συνάφεια), Αγγλικά (Proficiency Cambridge/Michigan, TOEFL, IELTS κ.τ.λ.), συνέντευξη, συστατικές επιστολές, συνολική αξιολόγηση φακέλου.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα των φοιτητών έχουν ορισθεί στα € 1350 ανά εξάμηνο προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας του προγράμματος.

Αίτηση

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, για την προγραμματιζόμενη έναρξη του προγράμματος στο χειμερινό εξάμηνο του νέου ακαδημαϊκού έτους (2015-2016), θα είναι 01/09/2016 έως 16/09/2016

Για να κατεβάσετε την αίτηση και τις οδηγίες (pdf) πατήστε εδώ.

Διευκρίνιση – οδηγίες υποβολής υποψηφιότητας:

Οι ολοκληρωμένοι/πλήρεις φάκελοι υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

1) Με υπηρεσία courier (μεριμνήστε ώστε να ληφθούν έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2015), στη διεύθυνση:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης»
Υπ’ όψιν: καθηγητή ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΡΙΑΡΧΟΥ
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Εγνατία 156, γραφείο ΚΖ-312
Θεσσαλονίκη 54636

ή

2) Αυτοπροσώπως, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πύργος Πρυτανείας, 2ος όροφος, γραφείο Ε201, τις ώρες 07:00–14:30 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, ώστε να τεκμηριώνεται μέσω πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου η ημερομηνία κατάθεσης (Υπ’ όψιν: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Διευθυντής: καθηγητής ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΟΥ).

ή

3) Αυτοπροσώπως, στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πύργος ΚΖ, ημιώροφος, γραφείο 5, τις ώρες 11:30–13:00 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, ώστε να τεκμηριώνεται μέσω πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου η ημερομηνία κατάθεσης (Υπ’ όψιν: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Διευθυντής: καθηγητής ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΟΥ).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.