Τίτλος:
Κληροδότημα «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» Υποτροφίες 2015
Προθεσμία:
30/11/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, σύμφωνα με τις 6η/18-06-2015 και 8η/24-09-2015 αποφάσεις της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεκαέξι (16) υποτροφίες σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη».

Δείτε την προκήρυξη των υποτροφιών του Κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» ακαδημαϊκού έτους 2014-15, αίτηση των υποψηφίων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο.

Ιστοσελίδα υποτροφίας: