Τίτλος:
Οικονομική Επιστήμη
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 12 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
12/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη».

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics,
με τις εξής ειδικεύσεις:
1. Οικονομική Επιστήμη
2. Ποσοτικές Μέθοδοι
3. Οικονομική Ιστορία

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.