Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 37 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 3

 • Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσίων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» και αγγλικό τίτλο “Industrial Automation”. Η κανονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα.

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας" Για περισσότερες πληροφορίες - τηλέφωνο: 210-5381197.

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) με 4 κατευθύνσεις

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ((Π.Μ.Σ.) "Master of Business Administration" στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές δ) Εμπείρων Στελεχών και Λήψης Αποφάσεων Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 210 - 5381101, 5450200.

 • Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα» ((Master in Energy and Environmental Developments). Τα θεματικά πεδία του ΠΜΣ εκτείνονται σε τρεις άξονες: 1) Τεχνολογία 2) Τεχνικοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση 3).

 • Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Διοίκησης Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (Master in Policies and Applied Methods for the Protection of the Environment).

 • Δημόσια Οικονομική και Πολιτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (Master in Public Economics and Policy). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα πλήρους φολίτησης ορίζεται σε 3 εξάμηνα σπουδών ενώ στην περίπτωση του προγράμματος μερικής φοίτησης ορίζεται σε 5 εξάμηνα σπουδών.

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Λογιστική και Χρηματοοικονομική" με δυο εξειδικεύσεις: - Λογιστική - Χρηματοοικονομική Για περισσότερες πληροφορίες: - τηλέφωνο: 210–5381278.

 • Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University (U.K.) πραγματοποιεί δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα με τίτλο: "MSc in Management in Construction & MSc in Structural Design and Construction Management". Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.

Back to Top