Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 37 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 4

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Kentucky (U.S.A.) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

 • Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του TEI Πειραιά οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη "Διεθνή Διοικητική των Επιχειρήσεων" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διεθνές Marketing και β) Διεθνή Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.

 • Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του A.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το τμήμα Αυτοματισμού του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων", το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kingston της Μ. Βρετανίας οργανώνει ΠΜΣ μερικής φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης MSc in Networking and Data Communnications (Δίκτυα και Επικοινωνίες Δεδομένων).

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Μεταπτυχιακά

  Το ΤΕΙ Πειραιά σε συνεργασία με το Kingston University οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο "Ηλεκτρονικό Εμπόριο" (MSc in E-Commerce).

 • Ενεργειακά Συστήματα

  Μεταπτυχιακά

  Το Πανεπιστήμιο Heriot-Watt της Μεγάλης Βρετανίας σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ- πρώην ΤΕΙ Πειραιά) υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα "Ενεργειακά Συστήματα" (Master of Science in Energy Systems) με τις εξής κατευθύνσεις: α) Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων β).

 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

  Μεταπτυχιακά

  Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων» Η διάρκεια σπουδών στο Μ.Μ.Σ. ορίζεται σε 3 διδακτικά εξάμηνα.

Back to Top