Τίτλος:
Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης
Γνωστικό αντικείμενο:
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 18 Ιουνίου έως 26 Ιουλίου και από 20 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
03/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Paris 8 (UFR Arts, philosophie, esthétique – arts et technologies de l’image) ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση, τη διεύθυνση και το συντονισμό ενός ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης".

Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) έτη από τα οποία το ένα γίνεται στην Αθήνα και το δεύτερο στο Παρίσι.

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική και στην γαλλική γλώσσα, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν την διπλωματική εργασία τους στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Τέχνη, εικονική πραγματικότητα και πολυχρηστικά συστήματα καλλιτεχνικής έκφρασης που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Τέχνες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.