Τίτλος:
Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τέχνες
Φορέας ΠΜΣ:
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 9/5/2018 έως 11/6/2018
Προθεσμία:
11/06/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης" (ΜΕΘΙΣΤΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

1. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής (ΙΘΕΑ)
2. Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΦΙΑΕ)

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.