Τίτλος:
Διδακτικές πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
Γνωστικό αντικείμενο:
Φιλολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 19-06-2014
Προθεσμία:
19/06/2014 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Τομέας: Τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα) του Πανεπιστημίου του Μaine (Le Mans) στη Γαλλία διοργανώνουν κοινό ΠΜΣ με τίτλο: "Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα".
Για περισσότερες πληροφορίες:
-τηλ. 2310 995058, 59, 64 (Γραμματεία)2310 995049, 6984 588 475 (κα Μουμτζίδου Αργυρώ)
-URL: http://www.univ-lemans.fr
-παρακάτω σύνδεσμο
-ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διδακτικές πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Φιλολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.