Τίτλος:
Π.Μ.Σ. Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 15/09/2017 έως 15/10/2017
Προθεσμία:
15/10/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί ΠΜΣ στη Θεολογία, σε μία από τις παρακάτω ειδικεύσεις:

α) Αγίας Γραφής
β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας
γ) Θρησκειολογίας
δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας
ε) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας
στ) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας
ζ) Λειτουργικής
η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης
θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας - Υμνολογίας
ι) Κανονικό Δίκαιο
ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας
ιβ) Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής
ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας και Χριστιανισμού

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 2310-996684
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Π.Μ.Σ. Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.