Τίτλος:
Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Αθλητισμού
Φορέας ΠΜΣ:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 12/09/2017 έως 29/09/2017
Προθεσμία:
29/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Άσκηση και Ποιότητα Ζωής", με τις παρακάτω κατευθύνσεις:

α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,
β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση,
γ) Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση
δ) Οργάνωση Φυσικής Δραστηριότητας και Αθλητισμού Αναψυχής.

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 25310-39622
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθο συνημμένο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Άσκηση και Ποιότητα Ζωής που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Αθλητισμού ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.