Τίτλος:
Δημόσια Υγεία
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωής
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 02/04/2018 έως 21/05/2018
Προθεσμία:
21/05/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Δημόσια Υγεία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Γενική Κατεύθυνση
2. Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας
3. Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
4. Προαγωγή της υγείας παιδιών και εφήβων-Σχολική Υγιεινή

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 213-2010105, 2010106, 2010108
- παρακάτω σύνδεσμο
- συνημμένο αρχείο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.