Τίτλος:
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωής
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 02/04/2018 έως 21/05/2018
Προθεσμία:
21/05/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας" στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Γενική Κατεύθυνση
2. Οικονομική Αξιολόγηση
3. Οικονομική Αξιολόγηση, για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 213-2010105, 2010106, 2010108
- e-mail: education@esdy.edu.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.