Τίτλος:
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Γνωστικό αντικείμενο:
Φιλολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 18/01/2017 έως 17/03/2017
Προθεσμία:
17/03/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-7277968
- e-mail: thpapad@phil.uoa.gr
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Φιλολογικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.