Τίτλος:
Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Υγείας
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Ιατρική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Ευρωπαϊκές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 23/05/2016 έως 15/07/2016
Προθεσμία:
15/09/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Ιατρική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» (Master in Environmental, Occupational and Pharmaceutical Risk Assessment and Management) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου (Occupational Risk Assessment and Management).
2. Εκτίμηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού Κινδύνου (Environmental Risk Assessment and Management).
3. Εκτίμηση και Διαχείριση Φαρμακευτικού Κινδύνου (Pharmaceutical Risk Assessment and Management).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

«ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»

 

 

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνδιοργανώνουν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ / MSc) με τίτλο «Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου». Εφέτος παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων (εξ αποστάσεως).

 

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προστίθεται στο ΠΜΣ και το επιστημονικό πεδίο της Εκτίμησης, Διαχείρισης – Πρόληψης Φαρμακευτικού Κινδύνου, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος. Μέσω της διετούς φοίτησης παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις και στα εξής επιστημονικά πεδία: Διαχείριση- Πρόληψη επαγγελματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου, Οικονομία της Υγείας, Παγκόσμια και Μεταναστευτική Υγεία, Φαρμακοεπιδημιολογία, Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης.

 

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ, ενδεικτικά προερχόμενους από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Επιστημών Υγείας, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Στατιστικής, Στατιστικής- Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών Μελετών, Πολιτικής και Διοικητικής Επιστήμης ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ να υποβάλλουν αίτηση για το ακαδ. έτος 2016-2017, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις εισαγωγής, καθώς και τα έντυπα υποβολής μπορείτε να βρείτε, καθημερινά 10:00-15:00μ.μ, στο γραφείο της Επιστημονικής Υπευθύνου ΠΜΣ Καθ., Αθηνάς Λινού, Διευθύντριας Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή. Τηλ.: 2107462059).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Υγείας ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.