Τίτλος:
Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
'Εως 26 Οκτωβρίου 2019
Προθεσμία:
26/10/2019 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ( Review and Publication Methodology of Historical Sources -
MetHist).

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.


Προδημοσίευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το  Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

 

Στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 νέος κύκλος σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών», με διάρκεια τριών εξαμήνων και καταβολή διδάκτρων (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Παρέχεται η  δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια βάσει του σχετικού νόμου.

 Για τους εκτός Κερκύρας διαμένοντες παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος με σύστημα ηλεκτρονικής σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (μέσω διαδικτύου). 

Δυνατότητες επαγγελματικών προοπτικών για τους απόφοιτους του ΠΜΣ σε:

  1. Εκδοτικές επιχειρήσεις και δημοσιογραφικούς οργανισμούς
  2. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
  3. Δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και συναφή ιδρύματα
  4. Ερευνητικά κέντρα και αναπτυξιακά προγράμματα
  5. Πολιτιστικούς φορείς
  6. Εκπαιδευτικά ιδρύματα

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΣΕΙ) της Ελλάδας και του εξωτερικού .

Μεταξύ των υποψηφίων θα επιλεγούν οι 25 πρώτοι με  

(α) προσωπική συνέντευξη (40%  της γενικής αξιολόγησης)

(β) γραπτές εξετάσεις (40% ), καθώς και βάσει

(γ) γενικώς των προπτυχιακών επιδόσεων και της γλωσσομάθειάς τους (20% ). 

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο 2019 με γενικές ερωτήσεις κρίσεως από βιβλιογραφία, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν συγκεντρωμένη σε αρχείο pdf από την Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλ. 26610873-50 ή /-43 ή /-31 και στο κινητό 69 77 1 77 940,

καθώς και  στη δ/νση   http://history.ionio.gr/postgraduate/methodology/

 

31.5.2019

Ο Διευθυντής  του ΠΜΣ

 

Καθηγητής Γρηγόρης Ψαλλίδας

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.