Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 29 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης

 • Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

  Μεταπτυχιακά

  Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οργανώνει και λειτουργεί Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

 • Πολεοδομία και Χωροταξία

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, σε συνεργασία με τις Σχολές Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολεοδομία και Χωροταξία» Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 (δύο).

 • Περιβάλλον και Ανάπτυξη

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, σε συνεργασία με τις Σχολές Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».

 • Θαλάσσιες Κατασκευές, Συστήματα και Διεργασίες για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

  Μεταπτυχιακά

  Τα Τμήματα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

 • Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών.

 • Υδατικοί Πόροι και Διαχείριση Περιβάλλοντος

  Μεταπτυχιακά

  Tο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως (e-learning) με αντικείμενο τους "Υδατικούς Πόρους και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος" σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και Λιουμπλιάνας. Για περισσότερες πληροφορίες: -τηλ.

 • Συστήματα Αυτοματισμού

  Μεταπτυχιακά

  Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών σε συνεργασία με τις Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Συστήματα Αυτοματισμού». Το Δ.Π.Μ.Σ.

 • Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Μαθηματικών του Ε.Κ.Π.Α., και οι Σχολές Ε.Μ.Φ.Ε. και Η.Μ.Μ.Υ. του Ε.Μ.Π. οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)» / (Algorithms, Logic, and Discrete Mathematics). Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3).

 • Τεχνογλωσσία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Φιλολογίας–Τομέας Γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών–Τομέα Σημάτων, Ελέγχου & Ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), καθώς και σε συνεργασία με το ΙΕΛ, υλοποιούν Διεπιστημονικό–Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Τεχνογλωσσία".

Back to Top