Αναζητήστε το μεταπτυχιακό σας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Φορέας ΜΠΣ:
Δίδακτρα:
Προθεσμία αιτήσεων:
Βρέθηκαν 95 μεταπτυχιακά

Η ιδιαιτερότητα του κάθε φορέα που παρέχει ΠΜΣ δεν μας επιτρέπει πάντα να έχουμε ενημέρωση εμπρόθεσμα για όλα τα παρεχόμενα ΠΜΣ.
Έτσι δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση πλημμελούς καταχώρισης ΠΜΣ. Θα συνιστούσαμε να επικοινωνείτε με τον φορέα του προσφερόμενου ΠΜΣ.

Αποτελέσματα αναζήτησης | Σελίδα 8

 • Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά» / MSc in Southeast European Studies: Politics, History, Economics).

 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική

  Μεταπτυχιακά

  Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

 • Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» (Master in Public Law and Public Policy). Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 • Ψυχολογία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ψυχολογία». Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψυχολογία» με τρεις Ειδικεύσεις: «Θετική Ψυχολογία» (Positive Psychology). «Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις» (Identities and Interpersonal Relationships). «Εφαρμοσμένη Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία» (Applied Cognitive and Developmental Psychology).

 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκδημοκρατισμός

  Μεταπτυχιακά

  Από την Έδρα UNESCO του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό" (European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation).

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υλοποιεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση".

 • Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία" στις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Πολιτική Επιστήμη με Ειδικεύσεις - Πολιτική Κοινωνιολογία & Συγκριτική Πολιτική - Κοινωνική Θεωρία & Πολιτική Φιλοσοφία β).

 • Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

  Μεταπτυχιακά

  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» Master of Science (MSc) International and European Studies. Το ΠΜΣ είναι εντατικής διάρκειας ενός έτους, δηλαδή δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος.

Back to Top