Τίτλος:
Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Διοίκησης
Φορέας ΠΜΣ:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 30 Σεπτεμβρίου 2018
Προθεσμία:
30/09/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) υλοποιούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη".


 

Οι πρόσφατες έντονες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές έθεσαν επιτακτικά αίτημα επικαιροποίησης των εφαρμοσμένων γνώσεων που έχει ανάγκη η αγορά σε τεχνολογικά και οικονομικά ζητήματα του αγροτικού τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ίδρυσαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» (Farm Business Management).

Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερις κατευθύνσεις:

  • Αναπτυξιακοί Σύμβουλοι
  • Γεωργική Συμβουλευτική και Επιχειρηματικότητα
  • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στη Ζωική Παραγωγή
  • Επιχειρηματικότητα και Αειφορία στην Υδατοκαλλιέργεια

 

Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων που θα ιδρύσουν ή θα στελεχώσουν σύγχρονες επιχειρήσεις ζωικής και φυτικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών, παροχής τεχνικοοικονομικών συμβουλών, καθώς επίσης και αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες (δημόσια διοίκηση, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία κ.α.).  

Οι γνώσεις που θα παρέχονται, ανάλογα με την κατεύθυνση, θα καλύπτουν σε βάθος τις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα και θα συνδυάζονται με τις απαραίτητες μεθόδους και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση των παραγωγικών επιχειρήσεων ή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνικοοικονομικών συμβουλών/υπηρεσιών. Ακόμα, θα παρασχεθούν γνώσεις για την εξειδίκευση στελεχών που θα εργασθούν σε κεντρικούς ή περιφερειακούς/τοπικούς φορείς ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και υποστήριξης της αναζωογόνησης της υπαίθρου.

Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι μόνο η κατάρτιση και η παροχή νέων απαραίτητων γνώσεων στους αποφοίτους του, αλλά και η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, γι’ αυτό ήδη μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας σύναψε την πρώτη συμφωνία – συνεργασία του με εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Η εταιρεία GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σχεδιάστηκε ειδικά για τον αγροτικό τομέα με έναν και μόνο στόχο, να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες κάθε επιχείρησης, αλλά κυρίως να τροφοδοτήσει τους χρήστες με χρήσιμη γνώση, που καθένας θα αξιοποιήσει ώστε να διαμορφώσει μια επιχείρηση βιώσιμη και ανταγωνιστική

Η συνεργασία περιλαμβάνει την πρόσληψη δύο αποφοίτων του Δ.Π.Μ.Σ. ανά έτος για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

Η συνολική διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. είναι 12 μήνες (full time φοίτηση), συμπεριλαμβανομένης και της συγγραφής μεταπτυχιακής εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://farmbm.aua.gr, να επικοινωνήσουν με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να καλέσουν στο 210 529 4770 (Δευτέρα – Πέμπτη, 10:00 – 14:00).

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.