Τίτλος:
Επιστήμη Δεδομένων
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 11 Αυγούστου 2018
Προθεσμία:
11/08/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων» (Master of Science (MSc) in Data Science).

Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι δώδεκα (12) μήνες. Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης προσαυξάνεται εκείνης του Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά δύο (2) εξάμηνα σπουδών.


Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει, για το ακαδ. έτος 2016-2017, την ίδρυση και λειτουργία του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Επιστήμη Δεδομένων (τμήμα πλήρους φοίτησης), προσδοκώντας να καλύψει ένα σημαντικό κενό της αγοράς. Παράλληλα από το ακαδ. έτος 2015-2016 λειτουργεί και το αντίστοιχο ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (τμήμα μερικής φοίτησης).

Σας επισυνάπτουμε το δελτίο τύπου και τις σχετικές προκηρύξεις, προς ενημέρωσή σας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Πρόγραμματα Σπουδών και τον τρόπο λειτουργίας των Μεταπτυχιακών θα βρείτε στο site (http://www.cs.aueb.gr/el/datascience). 

Τα συγκεκριμένα ΠΜΣ είναι ειδικά σχεδιασμένα και οργανωμένα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς.  

Η ολοκλήρωσή του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στην Επιστήμη Δεδομένων

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2016.

 

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος στο τμήμα πλήρους φοίτησης είναι ένα έτος, χωρισμένο σε τρεις διδακτικές περιόδους (quarters), ακολουθούμενο από μία διπλωματική εργασία που πραγματοποιείται ως τον Οκτώβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Η διάρκεια του προγράμματος στο τμήμα μερικής φοίτησης είναι δυο έτη, χωρισμένα σε τρεις διδακτικές περιόδους (quarters) το καθένα.

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του προγράμματος συνεπάγεται συνεισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα, η οποία ανέρχεται στις 5.500€ για φοιτητές ΕΕ και €9.000 για φοιτητές εκτός ΕΕ για το τμήμα πλήρους φοίτησης, και στις €7.500 για το τμήμα μερικής φοίτησης για ολόκληρο το πρόγραμμα. Υπάρχουν διαθέσιμες μερικές υποτροφίες προσέλκυσης και επίδοσης. Επειδή το πρόγραμμα αφορά και εργαζόμενους, υπάρχει δυνατότητα επιδότησης μέρους των σπουδών μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0.45%) του ΟΑΕΔ, εφόσον τηρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Έναρξη

Το τμήμα μερικής φοίτησης θα δεχθεί φοιτητές για πρώτη φορά το χειμερινό εξάμηνο του 2015. Το τμήμα πλήρους φοίτησης θα δεχθεί την πρώτη εκπαιδευτική σειρά το Σεπτέμβριο 2016. 

 

Περιγραφή Μαθημάτων

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.