Τίτλος:
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 07/04/2017
Προθεσμία:
07/04/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις "Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών" (Executine MSc in European Studies).

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210-8203865
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης
Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Μερικής Φοίτησης

 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2016 - 17

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης: Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων & Οργανισμών - Μερικής Φοίτησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός διεπιστημονικής κατάρτισης (οικονομική εξειδίκευση με συμπληρωματικότητα από τα πεδία της πολιτικής και νομικής επιστήμης) και πρακτικής εμπειρίας για την ανάλυση της οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής πραγματικότητας της ΕΕ. 
Το πρόγραμμα απευθύνεται: Σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που απασχολούνται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα και θέλουν να εμβαθύνουν τις  γνώσεις τους όσον αφορά τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις συνέπειες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυµούν να αποκτήσουν εµπεριστατωµένες γνώσεις µε πρακτικό προσανατολισμό στις διάφορες πτυχές (οικονομικές, πολιτικές και νομικές) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν: 
Εμπεριστατωμένη γνώση

  • των οικονομικών και πολιτικών δυνάμεων που επηρεάζουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
  • των οικονομικών, νομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνεπειών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα κράτη-µέλη
  • του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης των πολιτικών της ΕE
  • του διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η EΕ

Αναλυτικές ικανότητες

  • στη χρήση σύγχρονων μεθόδων έρευνας
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων της ΕΕ
  • στην πρόσβαση και επεξεργασία ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων

Διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ενώ διαλέξεις σε εξειδικευμένες θεματικές περιοχές προσφέρονται από υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΕ και καθηγητές άλλων Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών και διδασκόντων.

 

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, το οποίο διαθέτει τέσσερις έδρες Jean-Monnet, και είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016: www.eustudies.gr/wp-content/uploads/2015/10/prok.16-17.pdf
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: www.eustudies.gr/applicationforms

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Γραμματεία ΜΠΣ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος , 11362 Αθήνα

Τηλ: +30 210 8203865

Φαξ: +30 210 8203864

email: [email protected]

www.eustudies.gr

www.facebook.com/eustudies.gr

 

 

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Οικονομικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.