Τίτλος:
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμες Διοίκησης
Τουριστικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 06/09/2017
Προθεσμία:
06/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκηση Μονάδων Υγειας και Προνοίας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό" στις εξής κατευθύνσεις:

- Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
- Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
- Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 210 5385591, 2105385263
- e-mail: [email protected]
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.