Τίτλος:
Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΤΕΙ Αθήνας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 25 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
15/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών».

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών». Ο τίτλος θα μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως Master of Science (MSc) in Chemistry and Materials Technology.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.