Τίτλος:
Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές (PODEPRO)
Γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνικές Επιστήμες
Τεχνολογικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Από 21/04/2015 έως 20/06/2015
Προθεσμία:
20/06/2015 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, υλοποιεί κοινό ελληνογαλλικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τίτλο "Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές Προοπτικές" - PODEPRO (Population, Developpement, Prospective).

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 24210-74442
- e-mail: podeprosec@prd.uth.gr
- ακόλουθo συνημμένo
- παρακάτω σύνδεσμο

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Πληθυσμός, Ανάπτυξη και Στρατηγικές προοπτικές (PODEPRO) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Κοινωνικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.