Τίτλος:
Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR)
Γνωστικό αντικείμενο:
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικές Επιστήμες
Περιβαλλοντικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Νομική Επιστήμη
Επιστήμες Διοίκησης
Δασικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Δωρεάν
Περίοδος αιτήσεων:
Aπό 01/09/2017 έως 15/09/2017
Προθεσμία:
15/09/2017 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας, υλοποιεί Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου" (DYNTAR).

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 24210-74416
- e-mail: dyntar@prd.uth.gr
- παρακάτω σύνδεσμο


Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Clermont-Ferrand ΙΙ της Γαλλίας έχουν διαμορφώσει από κοινού δύο μεταπτυχιακά με τίτλο «Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου» (DYNTAR) που λειτουργούν αντίστοιχα στις έδρες των δύο Πανεπιστημίων.

Το ελληνικό DYNTAR εστιάζοντας κυρίως στην εδαφική προσέγγιση (approche territoriale) προσφέρει μια εξειδίκευση στο σχεδιασμό της ανάπτυξης περιοχών της υπαίθρου με τη χρήση ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εντοπισμού, ανάδειξης και αξιοποίησης πόρων της φυσικής, παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μιας Κοινότητας, ενός Δήμου ή μιας Περιφέρειας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία διάγνωσης και σχεδιασμού “DYNTAR” ενσωματώνει εργαλεία υψηλής τεχνολογίας (GIS, τηλεπισκόπηση, τρισδιάστατες διαδραστικές απεικονίσεις, γεωραντάρ, UAV, κ.ά.).

Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής μπορεί να εφαρμόσει τις δεξιότητες και ικανότητες που θα αποκτήσει, σε πεδία εφαρμογής που θα επιλέξει ανάλογα με τις σπουδές του και τα ενδιαφέροντά του μέσω του συλλογικού και ατομικού σχεδίου (projet) όπως: περιβάλλον, πολιτισμός, αρχαιολογικοί πόροι, αγροτικά παραγωγικά συστήματα και τρόφιμα, μικρές πόλεις, διακυβέρνηση, ψηφιακές απεικονίσεις κ.ά.

Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ετήσιο και οργανώνεται ως ακολούθως: ο κορμός των μαθημάτων πραγματοποιείται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Φεβρουαρίου, ακολουθεί η εφαρμογή του συλλογικού σχεδίου (Projet Collectif) στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών και εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και ολοκληρώνεται με την πρακτική άσκηση σε φορέα και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι απόφοιτοι σχολών: γεωγραφίας, χωροταξίας, οικονομικών επιστημών, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, περιβάλλοντος, γεωπονίας, δασολογίας, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τοπογράφων, αρχαιολογίας, ιστορίας, νομικής και συναφών ειδικοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το DYNTAR παρουσιάζουν οι υποψηφιότητες στελεχών Τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιας διοίκησης, Αναπτυξιακών Εταιριών, μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Δίδακτρα δεν καταβάλλονται.

Το μεταπτυχιακό έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει υποτροφίες κινητικότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για την υλοποίηση πρακτικής άσκησης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται δεκτή, στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, μέχρι τις 30/06/2016 (α’ περίοδος υποβολής) και 1-25/09/2016 (β’ περίοδος υποβολής).

Ο Διευθυντής του μεταπτυχιακού DYNTAR

Δημήτριος Γούσιος

Καθηγητής

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Χωρικές Δυναμικές και Χωροταξία της Υπαίθρου (DYNTAR) που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.