Τίτλος:
Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία
Γνωστικό αντικείμενο:
Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/03/2016 έως 28/04/2016 (έως 09/05/2016 μετά από παράταση)
Προθεσμία:
09/05/2016 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία".

Για περισσότερες πληροφορίες:
- τηλέφωνο: 24210-74861
- παρακάτω σύνδεσμο
- ακόλουθο συνημμένο


 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό

στην πρώτη παιδική ηλικία"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 13η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται η παιδαγωγική επάρκεια.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€].

Η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2016. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ (Γραφείο 20, 3ος όροφος, νέο κτίριο παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος, τηλ.: 2421074861, Υπεύθυνη: Στάμου Ντανιέλα) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09.30 - 12.00 καθώς και Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 16.00 – 17.30.

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα Τρίτη 17 Μάιου 2016. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία (Τρίτη 14 Ιουνίου 2016,), Ψυχολογία (Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016,) και Μεθοδολογία Έρευνας (Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016).

Όλες τις σχετικές πληροφορίες (ύλη εξετάσεων, κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ, αναλυτική προκήρυξη, κτλ.) μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.ece.uth.gr/main/el/node/309

Βόλος 24 Φεβρουαρίου 2016

Η Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ

Φωτεινή Μπονώτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό

στην πρώτη παιδική ηλικία"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 13η συνεχή χρονιά Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται η παιδαγωγική επάρκεια.

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, μετά από εισαγωγικές εξετάσεις και επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο σπουδών ανέρχονται στα 500€ [συνολικό ύψος διδάκτρων 2.000€].

Αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από 1 Μαρτίου 2016 έως και 28 Απριλίου 2016. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ (Γραφείο 20, 3ος όροφος, νέο κτίριο παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος, τηλ.: 2421074861, Υπεύθυνη: Στάμου Ντανιέλα) από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ώρες 09.30 - 12.00 καθώς και Τρίτη και Τετάρτη, ώρες 16.00 – 17.30.

Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα Τρίτη 17 Μάιου 2016. Οι επιτυχόντες στην εξέταση αυτή θα λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις στα παρακάτω τρία (3) μαθήματα: Διδακτική Μεθοδολογία (Τρίτη 14 Ιουνίου 2016,), Ψυχολογία (Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016,) και Μεθοδολογία Έρευνας (Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016).

Όλες τις σχετικές πληροφορίες (ύλη εξετάσεων, κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ, αναλυτική προκήρυξη, κτλ.) μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.ece.uth.gr/main/el/node/309

 

 

Βόλος 24 Φεβρουαρίου 2016

Η Διευθύντρια Σπουδών του ΠΜΣ

 

Φωτεινή Μπονώτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.