Τίτλος:
Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις
Γνωστικό αντικείμενο:
Επιστήμες Αθλητισμού
Επιστήμες Υγείας
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Πτυχίο ΤΕΙ
Ιατρική Επιστήμη
Υπόλοιπες Επιστήμες
Φορέας ΠΜΣ:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 01/06/2018 έως 30/06/2018
Προθεσμία:
30/06/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις".

Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις» διαρθρώνεται σε 1 έτος και 6 μήνες/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 12 μαθήματα, σεμινάρια και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1 έτος και 6 μήνες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται 90 ECTS.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1-30 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΟΛΗ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 3.900

ΣΠΟΥΔΕΣ FULL-PART TIME(2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά από 1-30 Ιουνίου 2017 (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier/ταχυδρομείο):

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  2. Βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
  3. Αντίγραφο πτυχίου
  4. Βεβαίωση εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας (εάν υπάρχει)
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχει)
  7. Επιστημονικές ανακοινώσεις (εάν υπάρχει)
  8. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή (εάν υπάρχει)
  1. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας

10. Δεύτερο πτυχίο (εάν υπάρχει)

11. Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (εάν υπάρχει)

 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων της αλλοδαπής και απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνάφεια του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Η συνάφεια του πτυχίου αξιολογείται από την  Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα πτυχία ΤΕΦΑΑ, απόφοιτων των Στρατιωτικών Σχολών,  Ιατρικής, Φυσιοθεραπείας, Νοσηλευτικής είναι συναφή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:18 Μήνες (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων)

1ο εξάμηνο= Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος (Ιανουάριος Εξεταστική)

 

Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)

2ο εξάμηνο= Φεβρουάριος-Μάιος (Ιούνιος Εξεταστική)

Μαθήματα 1 εβδομάδα κάθε μήνα για 4 μήνες(2 εβδομάδες εξ αποστάσεως και 2 εβδομάδες με φυσική παρουσία)

3ο εξάμηνο(2 επιλογές)= Πραγματοποίηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής ή παρακολούθηση προσφερόμενων μαθημάτων.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 3.900 € τα οποία δίνονται σε 3 δόσεις.

Διεύθυνση Αποστολής Δικαιολογητικών:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΤΕΦΑΑ

Γραμματεία ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις»

Καρυές, 42100

Τρίκαλα

Τηλ.: 2431047019

Email: msc@pe.uth.gr

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος:

http:// postgrad.pe.uth.gr/militaryfitness/index.php/el

                                                                            

 

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Επιστήμες Αθλητισμού ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.