Τίτλος:
Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία
Γνωστικό αντικείμενο:
Γεωπονικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Ζωής
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Κρήτης
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Έως 31 Ιουλίου 2018
Προθεσμία:
31/07/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης, λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» - «Master of Science (MSc) in Applied Science and Technology in Agriculture».

Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μερικής φοίτησης με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τα έξι (6) εξάμηνα.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Γεωπονικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Κρήτης ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.