Τίτλος:
Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
Γνωστικό αντικείμενο:
Θετικές Επιστήμες
Επιστήμες Μηχανικών
Επιστήμη Πληροφορικής
Φορέας ΠΜΣ:
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Δίδακτρα:
Με δίδακτρα (Για διευκρινίσεις δείτε ΕΔΩ)
Περίοδος αιτήσεων:
Από 1 Απριλίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018
Προθεσμία:
30/06/2018 (έχει λήξει)
Πληροφορίες:

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών T.E. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων, Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης.


Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Αρ. Φ. 1213, Τεύχος Β’, 23/06/2015, σελ. 13663-13666), και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master of Science (MSc) in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems.

Ιστοσελίδα ΠΜΣ:
Συνημμένα αρχεία:

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος ΕΔΩ, στον διαδικτυακό τόπο του γραφείου διασύνδεσης Δ.Π.Θ. ΕΔΩ και στη Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Α.Π.Θ. ΕΔΩ.
Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερα ΠΜΣ στο Γνωστικό Αντικείμενο Θετικές Επιστήμες ΕΔΩ και όλα τα ΠΜΣ που προσφέρει ο Φορέας ΠΜΣ ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ.

ΕΔΩ μπορείτε να προτείνετε κάποια διόρθωση.