ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου από τον δικό σου χώρο και στον δικό σου χρόνο!

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Οι θετικές επιστήμες είναι ίσως σήμερα το πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενο και ενδιαφέρον τμήμα της ανθρώπινης εξέλιξης, της φυσικής και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εφαρμοσμένες επιστήμες προσφέρουν απαντήσεις, νέα γνώση, πειραματικά αποτελέσματα, εξειδικευμένες τεχνικές και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, με σημαντικές συνεισφορές και επιπτώσεις σε κάθε ανθρώπινη και φυσική δραστηριότητα.

Αν βρίσκεις συναρπαστικό τον κόσμο της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής πληροφορίας, αν σε ενδιαφέρει η ενδυνάμωση της καριέρας σου σε τομείς της διαχείρισης και της προστασίας του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, αλλά και η κατάρτισή σου σε καίριους τομείς της ενέργειας, ή αν επιδιώκεις εξειδίκευση στην εφαρμογή της πληροφορικής στην υγεία και την τηλεϊατρική, τότε θα βρεις τα παρακάτω Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εξαιρετικά χρήσιμα για την προσωπική και επαγγελματική σου εξέλιξη:

• Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (με εξειδίκευση στην Ενέργεια & Ρύπανση ή στη Διαχείριση και Προστασία Χερσαίων Οικοσυστημάτων)
• Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
• Cognitive Systems (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)
• Sustainable Energy Systems (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick)

Τα εν λόγω εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΑΠΚΥ επενδύουν στην άνθηση της γνώσης, αλλά και στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και προσφέρουν στους φοιτητές τους δυνατότητες ανάπτυξης επαγγελματικά αξιοποιήσιμων δεξιοτήτων μέσα από εικονικά εργαστήρια και καινοτόμες εφαρμογές λογισμικών.
________________________________________

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με πολυετή εμπειρία, καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσφέρει σε κάθε μία και κάθε έναν από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, και να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή και για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτά δίδακτρα με διευκολύνσεις στην καταβολή τους, χορηγεί υποτροφίες, αλλά και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων στη βάση κοινωνικών και άλλων κριτηρίων (π.χ. πολύτεκνοι, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, μέλη οικογενειών). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ στηρίζεται:

• στην υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass,
• σε πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό,
• στην άμεση και συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών από το έγκριτο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cy. Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου ως τις 30 Ιουνίου 2020.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]