ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σπουδές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σου από τον δικό σου χώρο και στον δικό σου χρόνο!

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, σε μια παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα και σε ένα άκρως απαιτητικό και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η δια βίου εκπαίδευση και (επανα)κατάρτιση και η επιστημονική εξειδίκευση αποτελεί μονόδρομο. Η ένταξη και η διατήρηση του καθενός και της καθεμιάς από εμάς στην αγορά εργασίας και στον παραγωγικό ιστό στηρίζεται στην απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων και η ευελιξία που προσφέρουν οι σπουδές εξ αποστάσεως είναι εκ των ων ουκ άνευ απαραίτητη και χρηστική. Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος σπουδών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους στόχους και στις προσδοκίες σου, αλλά και θα πρέπει ταυτόχρονα ο τίτλος σπουδών να σου μεταδώσει σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και να σου παρέχει τις δυνατότητες να αναπτύξεις κριτική σκέψη και πρακτικές δεξιότητες, στοιχεία που προσφέρουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και καθορίζουν την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και εξέλιξη. Εάν έχεις υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες, ένας αξιόπιστος τίτλος σπουδών στη διοίκηση και στις οικονομικές επιστήμες με την ευελιξία που χαρακτηρίζει την εξ αποστάσεως φοίτηση στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίσως είναι ο πλέον κατάλληλος για να τους πετύχεις.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, προσφέρει μέσα από τα γνωστικά πεδία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ) πολλαπλές επιλογές προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Αστυνομικές Σπουδές (προπτυχιακό, αποκλειστικά για απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (προπτυχιακό)
 • Οικονομικά (προπτυχιακό, με τρεις κατευθύνσεις εξειδίκευσης)
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Επιστήμες της Αγωγής (με πέντε ακαδημαϊκές κατευθύνσεις)
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Enterprise Risk Management (διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο Πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Με πολυετή εμπειρία, καινοτόμες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και ευέλικτη εκπαιδευτική μεθοδολογία, προσφέρει σε κάθε μία και κάθε έναν από την Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον δικό του χώρο και στον δικό του χρόνο, χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, και να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο, χρήσιμο και αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή και για την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής, το ΑΠΚΥ έχει προσιτά δίδακτρα με διευκολύνσεις στην καταβολή τους, χορηγεί υποτροφίες, αλλά και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων στη βάση κοινωνικών και άλλων κριτηρίων (π.χ. πολύτεκνοι, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, μέλη οικογενειών). Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Η φοίτηση στο ΑΠΚΥ στηρίζεται:

 • στην υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass,
 • σε πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό,
 • στην άμεση και συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών από το έγκριτο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών με εξαίρεση στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων. Εξεταστικά κέντρα οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα και την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική μεθοδολογία του Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι

διαθέσιμες στο www.ouc.ac.cy. Η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου ως τις 30 Ιουνίου 2020.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]