Καινοτόμο δημόσιο και ψηφιακό, με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής.

Το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου. Αναπτυσσόμενο ταχύτατα τα τελευταία χρόνια, με αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, το ΑΠΚΥ εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, ανοικτό σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, συνθηκών ζωής, επαγγελματικής κατάστασης και τόπου διαμονής. Σε ό,τι αφορά στον ελλαδικό χώρο, το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το ακαδημαϊκό ίδρυμα που θα επιλέξουν όλοι, όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές και προσαρμοστικότητα της φοίτησης στις δικές τους ανάγκες. Στο ΑΠΚΥ όλες οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Σπουδάζεις από τον προσωπικό σου χώρο, στον δικό σου ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορείς να διαθέσεις ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου για να αποκτήσεις έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για την προσωπική και επαγγελματική σου εξέλιξη.

Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και υποστηρίζει την ουσιαστική αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων. Η πλατφόρμα προσφέρει στους φοιτητές την ευελιξία να παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα τηλεδιαλέξεις, να αλληλεπιδρούν με τους καθηγητές τους και να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη μέσα από εργασίες και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται χωρίς κόστος και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πορεία μάθησής τους, με συνεχή στήριξη και καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους καθηγητές-συμβούλους. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη μόνο στις τελικές εξετάσεις, σε εξεταστικά κέντρα που λειτουργούν σε Κύπρο και Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

2η περίοδος αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η 2η περίοδος υποβολής αιτήσεων για όλους, όσοι ενδιαφέρονται να αρχίσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2022/23, έχει ανακοινωθεί και θα ολοκληρωθεί στις 20/07/2022. Γι’ αυτή την περίοδο, προσφέρονται 4 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής σε τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση. Όλα τα προγράμματα προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες/μαθήματα ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Επιλέγεις το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για

τα 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στις σπουδές εξ αποστάσεως, με την αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογικών υποδομών, με καλά θεμελιωμένες μεθόδους τηλεκπαίδευσης, και με την καθοδήγηση εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκού προσωπικού.

τα υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

την ευελιξία να σπουδάζεις από τον προσωπικό σου χώρο, στον δικό σου χρόνο και ρυθμό μάθησης.

την υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης που αξιοποιεί για να βελτιστοποιήσει τη μαθησιακή σου εμπειρία.

το προσιτό κόστος φοίτησης και τις μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, άνεργοι, ΑμΕΑ).

Υποβολή αιτήσεων ως τις 20 Ιουλίου 2022 στο www.ouc.ac.cy

+ 357 22411600/711 | [email protected]