Καινοτόμο δημόσιο και ψηφιακό, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή του.

Το ΑΠΚΥ έχει πετύχει την καταξίωσή του ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του (Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές & Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση) και την εδραίωσή του ως μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου. Είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει το ΑΠΚΥ αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το ακαδημαϊκό ίδρυμα που θα επιλέξουν όλοι, όσοι επιδιώκουν ευελιξία στις σπουδές και προσαρμοστικότητα της φοίτησης στις δικές τους ανάγκες. Στο ΑΠΚΥ σπουδάζεις από τον προσωπικό σου χώρο, στον δικό σου ρυθμό μάθησης, αλλά και στον χρόνο που μπορείς να διαθέσεις ανάλογα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις σου για να αποκτήσεις έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για την προσωπική και επαγγελματική σου εξέλιξη. Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ δεν απαιτούν φυσική παρουσία παρά μόνο στις τελικές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων/μαθημάτων σε εξεταστικά κέντρα που οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της εποχής και τον δημόσιο χαρακτήρα του, το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ., πολύτεκνοι, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργοι).

Το ΑΠΚΥ έχει αναπτύξει και αναβαθμίζει διαρκώς ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα υψηλών προδιαγραφών με state-of-the-art Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης. Θέτοντας στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας τους φοιτητές και τις ανάγκες τους, το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό καθοδηγεί υποστηρικτικά και αξιοποιεί διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων, που στην πλειοψηφία τους είναι άτομα με οικογένειες, εργαζόμενοι σε προσπάθεια ανέλιξης ή στροφής στην καριέρα τους.

2η περίοδος αιτήσεων για έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το ΑΠΚΥ έχει ανακοινώσει 2η περίοδο υποβολής αιτήσεων για όλους, όσοι ενδιαφέρονται να αρχίσουν τις σπουδές τους το ακαδημαϊκό έτος 2022/23 με καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουλίου 2022. Γι’ αυτή την περίοδο, προσφέρονται 4 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε κλάδους αιχμής με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας.

Πτυχίο:

 • Αστυνομικές Σπουδές
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Οικονομικά
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Μεταπτυχιακό:

 • Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
 • Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
 • Θεατρικές Σπουδές
 • ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
 • Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
 • Cognitive Systems (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου)
 • Educational Leadership and Policy
 • Enterprise Risk Management (διιδρυματικό πρόγραμμα με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 • Master of Business Administration (ΜΒΑ)

Όλα τα προγράμματα προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες/μαθήματα ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις παρακολουθήσει χωρίς να εγγραφεί συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Υποβολή αιτήσεων ως τις 20 Ιουλίου 2022 στο www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | [email protected]