Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό με εξειδίκευση στις σπουδές εξ αποστάσεως, έχει ήδη συμπληρώσει 20 χρόνια παρουσίας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Αποστολή του είναι να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων όσοι αναζητούν ευελιξία στις σπουδές τους χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς. Στο ΑΠΚΥ σπουδάζεις στον δικό σου ρυθμό, από τον προσωπικό σου χώρο, στον δικό σου χρόνο και έχεις να επιλέξεις από 27 Προγράμματα Σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε κλάδους αιχμής.

Τα καινοτόμα προγράμματα σπουδών που το ΑΠΚΥ προσφέρει σε επιστημονικούς τομείς των Επιστημών της Αγωγής, του Σύγχρονου Σχολείου και της Εκπαιδευτικής Πράξης στοχεύουν στην προετοιμασία, εξέλιξη και ενδυνάμωση του επιστημονικού δυναμικού όλων των βαθμίδων στο ευρύτερο φάσμα του πεδίου της Εκπαίδευσης στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Μέσα από το διαδραστικό εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζει το ΑΠΚΥ, οι φοιτητές καλλιεργούν το θεωρητικό τους υπόβαθρο και ταυτόχρονα αναπτύσσουν επαγγελματικά αξιοποιήσιμες δεξιότητες, όπως αναλυτικές και ηγετικές ικανότητες, ικανότητες λήψης αποφάσεων, ερευνητικές δεξιότητες, λογική/κριτική σκέψη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα εξ αποστάσεως προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πεδία της Εκπαίδευσης προσφέρουν ευρείες εναλλακτικές επαγγελματικές προοπτικές:

  • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία(δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης: Εφαρμοσμένη - Εκπαιδευτική Γλωσσολογία. Λογοτεχνία και Λογοτεχνικός Γραμματισμός, 90 ECTS)
  • Επιστήμες της Αγωγής(τέσσερις κατευθύνσεις ειδίκευσης: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική. Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Ειδική Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας, 90 ECTS)
  • Θεατρικές Σπουδές(τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης: Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος. Θεατρική Αγωγή. Υποκριτική και Σκηνοθεσία, 90 ECTS)
  • Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο(90 ECTS)
  • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση(90 ECTS)
  • Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στη Μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού(90 ECTS)
  • Educational Leadership and Policy(90 ECTS)

Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα Προγράμματα προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να χρειάζεται η φοίτηση στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όλες οι εκπαιδευτικές διεργασίες πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας και υποστηρίζει την ουσιαστική και αποτελεσματική αλληλεπίδραση φοιτητών και διδασκόντων. Το ΑΠΚΥ αξιοποιεί παιδαγωγικές μεθόδους κατάλληλες για ενήλικες φοιτητές, τελευταίας τεχνολογίας εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια και εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης συνεργασίας, ώστε το έμπειρο και διεθνώς διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό να προσφέρει αποτελεσματική καθοδήγηση και συνεχή υποστήριξη στους φοιτητές. Οι σπουδές δεν απαιτούν φυσική παρουσία, καθώς και οι τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα από τον προσωπικό χώρο του κάθε φοιτητή.

Το ΑΠΚΥ έχει προσιτό κόστος φοίτησης με οικονομικές διευκολύνσεις και διασφαλίζει μειώσεις διδάκτρων για ομάδες του πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, απόφοιτοι του ΑΠΚΥ που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο, άνεργοι).

Η υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ ως τις 30 Μαΐου 2023.

Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy