Με 20 χρόνια εξειδίκευσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το δημόσιο καινοτόμο και ψηφιακό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αξιοποιεί όλα όσα έχουν να προσφέρουν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο την ευελιξία και την πολύτιμη δυνατότητα να σπουδάσει από τον προσωπικό του χώρο, στον δικό του ρυθμό μάθησης, στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει λόγω των ποικίλων άλλων υποχρεώσεών του. Το ΑΠΚΥ πρεσβεύει -όχι λόγω αλλά έργω- ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Αναπτυσσόμενο ταχύτατα, με αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό έργο και διεθνούς κύρους ακαδημαϊκό προσωπικό, διεθνείς ακαδημαΪκές/ερευνητικές έδρες και σαφώς καταξιωμένο στα επιστημονικά πεδία των τριών Σχολών του, το ΑΠΚΥ εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, ανοικτό σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, συνθηκών ζωής, επαγγελματικής κατάστασης και τόπου διαμονής. Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο και ομοταγές ως προς τα ελληνικά πανεπιστήμια και οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.

Εξειδίκευση και καινοτομίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κύριο μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, ένα σύγχρονο, ασφαλές και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο προσομοιώνει τις παραδοσιακές αίθουσες και συνθήκες διδασκαλίας. Η Πλατφόρμα προσφέρει στουςενήλικεςφοιτητές την ευελιξία να παρακολουθούν ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα τηλεδιαλέξεις, να αξιοποιούν πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, να εκπονούν όλες τις εργασίες και τα project τους ηλεκτρονικά και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πορεία μάθησής τους σε αλληλεπίδραση και με συνεχή υποστήριξη/καθοδήγηση από εγνωσμένου κύρους καθηγητές-συμβούλους. Εικονικά εργαστήρια και διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενισχύουν την καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και καινοτόμα εργαλεία τηλεκπαίδευσης ενισχύουν τη διάδραση και εμπλουτίζουν τη μαθησιακή εμπειρία. Φυσική παρουσία δεν απαιτείται σε κανένα στάδιο της φοίτησης, καθώς και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα και όχι διά ζώσης σε εξεταστικά κέντρα.

Προγράμματα Σπουδών και Διά Βίου Μάθησης σε κλάδους αιχμής

Οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ καλύπτουν περιοχές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης και προσφέρουν πέντε (5) Προπτυχιακά –περιλαμβανομένου και του Νέου Προπτυχιακού Προγράμματος στη Νομική– καθώς και 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε πεδία αιχμής, με διεθνή απήχηση και άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας. Ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές έχουν να επιλέξουν από τις 15 ερευνητικές κατευθύνσεις, τις οποίες προσφέρουν τα διδακτορικά προγράμματα των 3 Σχολών. Στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρουν τις Θεματικές τους Ενότητες (μαθήματα) ως ανεξάρτητες-αυτοτελείς, χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο αντίστοιχο πρόγραμμα.

5+1 συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

  • Εγνωσμένου κύρους δημόσιο Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένα προγράμματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών, με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας, πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).
  • Ευέλικτες σπουδές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες/υποχρεώσεις των φοιτητών, που σπουδάζουν από τον προσωπικό τους χώρο, στον δικό τους χρόνο, με κατάλληλη ακαδημαϊκή υποστήριξη.
  • Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης και τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία ψηφιακής εκπαίδευσης με βραβεύσεις για καινοτομίες στα CyprusEducation Leaders Awards 2019-2022.
  • Εξ αποστάσεως φοίτηση, διαδικτυακές εξετάσεις.
  • Προσιτό κόστος φοίτησης, μειώσεις διδάκτρων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (π.χ. πολύτεκνοι, μονογονείς, άνεργοι).

Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ολοκληρώνεται στις 30 Μαΐου 2023 στο www.ouc.ac.cy

www.ouc.ac.cy |+357 22411600/711 | admissions@ouc.ac.cy