Αντιλαμβανόμενοι την ιστορική συγκυρία για τη χώρα, ταυτιζόμαστε με την θέση των Πρυτάνεων και συνυπογράφουμε την από 30/06/2015 έκκλησή τους για την αναγκαιότητα να καταβληθεί από όλες τις πλευρές κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση αδιατάρακτου και αδιαμφισβήτητου του προσανατολισμού της Ελλάδας στο κοινό Ευρωπαϊκό μέλλον.

Οι Πρόεδροι των ΤΕΙ τονίζουν ότι δεν είναι δυνατό να διανοηθούμε την Ευρώπη και το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, που φέρει ελληνικό όνομα, χωρίς να μετέχει σε αυτό η χώρα μας, ούτε την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας ξεκομμένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

• Νικόλαος Ασημόπουλος, Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

• Κωνσταντίνος Βαρσαμίδης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

• Δημήτριος Βελισσαρίου, Πρόεδρος του ΤΕΙ Πελοποννήσου

• Λάζαρος Βρυζίδης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Πειραιά

• Ευριπίδης Γλαβάς, Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

• Παναγιώτης Γούλας, Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας

• Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης

• Σωκράτης Καπλάνης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

• Μιχάλης Μπρατάκος, Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας

• Δημήτριος Πασχαλούδης, Πρόεδρος του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας