Τίτλος:
Ιδρυμα «Κέντρο Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» 15 υποτροφίες 2015-2016
Πληροφορίες:

Ιδρυμα «Κέντρο Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» 15 υποτροφίες 2015-2016

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος «Κέντρον Βοήθειας Νέων Αλεξάνδρου και Άννης Γιαννακάκη» προκηρύσσει χωρίς διαγωνισμό την χορήγηση 15 υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε οικονομικά αδύνατους νέους και νέες, ηλικίας έως 36 ετών, που κατάγονται είτε από πατέρα είτε από μητέρα από τα Δημοτικά Διαμερίσματα του τέως Δήμου Ινναχωρίου ήτοι Βάθης, Κεφαλίου, Παπαδιανών, Περιβολιών, Αμυγδαλοκεφαλίου, Κάμπου, Έλους, Βλάτους και Στροβλών και με προτεραιότητα στους καταγόμενους από τις πρώην κοινότητες Βάθης Κεφαλίου και Περιβολιών Κισάμου, για σπουδές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ημεδαπή ως και για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή διαρκείας έως και δυο ετών, εφόσον η κατοικία τους δεν βρίσκεται στην έδρα των σπουδών τους.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αντώνιο Βακάκη στο τηλέφωνο 28220 – 22128 και στην ιστοσελίδα: http://www.gspp.gr.