Τίτλος:
Οι Υποτροφίες 2015 2016 από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα»
Πληροφορίες:

Οι Υποτροφίες 2015 2016 από το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα»

Το Κληροδότημα «Ελευθερίας Μπάρκα» προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις

  • Να είναι Ελληνικής Εθνικότητα και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων
  • Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου Άριστα

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Γ. Λαδιά στο τηλέφωνο 26513 61373 και στην προκήρυξη.